regels

regels


Elke hond moet de basisprincipes van gehoorzaamheid kennen (zitten, blijf, hier, af).


De honden dienen de jaarlijkse inentingen gehad hebben. Dit wordt gecontroleerd tijdens het intake-gesprek. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat honden ziek van elkaar worden.


Uw hond(en) moet(en) vrij zijn van vlooien, tekenen en andere parasieten.


Uw hond(en) moet(en) een halsband dragen, waaraan ik indien gewenst een label kan bevestigen met de gegevens van HUS ga je mee!.


Uw hond dient gechipt zijn met de huidige N.A.W. gegevens van de klant.


Honden die enige vorm van agressie vertonen tegen mens of dieren mogen niet mee.


Honden die zich niet laten corrigeren, niet luisteren en door hun drukke gedrag de rust in de groep verstoren, bespreek ik met de eigenaar of zijn/haar hond nog mee kan.


Teefjes dienen bij voorkeur gesteriliseerd te zijn.


Loopse teven mogen ten minste 3 weken niet met de groepswandelingen.